אני רוצה לעזור לכם! בתקופה מאתגרת כזו יש הרבה בירוקרטיה,.....

לאסוף מראש

 • חשבון ארנונה

 • ת"ז כולל ספח

 • תלושי שכר לתקופה לפיה מבוקשת ההנחה (שלושה חודשים אחרונים של שנה קודמת או כל שנה קודמת)

 • טופס ויתור סודיות מול ביטוח לאומי (לחץ כאן להורדת הטופס)

 • תצהיר עו"ד על הכנסות (לחץ כאן להורדת תצהיר גנרי) – אפשר להיעזר בעו"ד של התעוררות!

 • העתק מחוזה שכירות

 • אם אינך מופיע במרשם האוכלוסין כתושב ירושלים, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הינך רשום, כי אינך מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.

שלב אחר שלב

 1. בודקים את זכאותך להנחה בארנונה על בסיס הכנסה באמצעות המחשבון של התעוררות (הורדה בכפתור מעלה – אל דאגה המחשבון יפתח בתוכנת EXCEL במחשבך והמידע שלך יישאר אצלך).

 2. שים לב: במחשבון מפורטים גם סוגיי זכאויות נוספים להנחה בארנונה בדוק האם הינך זכאי להנחה נוספת או אחרת מההנחה לפי מבחן הכנסה.

 3. נכנסים לטופס המקוון באתר העיריה (לחץ כאן על מנת להיכנס).

 4. ממלאים את התקופה לפיה נרצה לקבל את ההנחה ואת הפרטים האישים שלנו ואת פרטי חשבון הארנונה.

 5. ממלאים את פרטי הדירה והגרים בה, שים לב: בדירת שותפים יש למלא טופס נפרד לכל שותף! בדירה משפחתית (או בני זוג) ממלאים את כל בני המשפחה באותו טופס.

 6. לאחר מכן ממלאים את כל פרטי ההכנסה שלנו, שימו לב שבשכר דירה הכוונה לשכר דירה שמשלמים לך על דירה שאתה משכיר לגורם אחר ולא השכר דירה שאתה משלם על הדירה שאתה גר בה.

 7. בעמוד השני לאחר מילוי כל הפרטים תידרשו להעלות את כל המצרכים ולשלוח אותם לעירייה.

 8. בעמוד האחרון יש לחתום על הצהרה שכל מה שמילאת נכון ואז להמתין לבישול ההנחה בעירייה.

 9. שים לב לפעמים לא מתקבלת הודעה חזרה מהעירייה על קבלת ההנחה אז כדאי לאחר שבועים-שלושה להתקשר אל העיריה ולוודא את סטטוס הבקשה

hfhrbhr

What causes male pattern baldness?


Androgenetic Alopecia, otherwise known as male pattern baldness (MPB) is the most common type of hair loss. MPB occurs when longer, darker hairs that once grew on the scalp are replaced by thinner, shorter, less pigmented hairs. This is due to dihydrotestosterone (DHT), a hormone derived from testosterone.
How does the medication work?


Finasteride works by blocking the conversion of testosterone into DHT, a hormone that causes male pattern baldness. You’ll notice less hair fall and thicker hair within 3-6 months of starting treatment, and increased hair growth/hair regrowth with continued use. Minoxidil induces an early development phase when applied on your scalp by increasing blood flow. Together, Finasteride and Minoxidil offer a powerful combo to promote hair regrowth
Is hair loss treatment effective?


In short, yes, but as with all medicines, they don’t work for everyone. Hair loss treatment can work to preserve hair and possibly even regrow hair. As per studies, it has shown 85% success rate. If you stop taking the medication, it stops working.
How quickly will I get my prescription after I submit my request?


Our medical practitioners will review your submission within 2-3 days. If you do not hear back from our team even after that time, please email care@yourmd.ca.
How much will the medication cost?


The medication cost will depend on the type of drug, duration and if it is covered by your insurance. But it is usually 30$ for a 30 day supply.
Is the fee covered by employee health insurance plans?


Yes, this fee is reimbursable by most benefit plans that include a flexible health spending account. Check with your insurance provider for your exact policy. We’re happy to provide receipts compatible with your insurance provider’s reimbursement requirements.