top of page

אני רוצה לעזור לכם! בתקופה מאתגרת כזו יש הרבה בירוקרטיה,.....

לאסוף מראש

 • חשבון ארנונה

 • ת"ז כולל ספח

 • תלושי שכר לתקופה לפיה מבוקשת ההנחה (שלושה חודשים אחרונים של שנה קודמת או כל שנה קודמת)

 • טופס ויתור סודיות מול ביטוח לאומי (לחץ כאן להורדת הטופס)

 • תצהיר עו"ד על הכנסות (לחץ כאן להורדת תצהיר גנרי) – אפשר להיעזר בעו"ד של התעוררות!

 • העתק מחוזה שכירות

 • אם אינך מופיע במרשם האוכלוסין כתושב ירושלים, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הינך רשום, כי אינך מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.

שלב אחר שלב

 1. בודקים את זכאותך להנחה בארנונה על בסיס הכנסה באמצעות המחשבון של התעוררות (הורדה בכפתור מעלה – אל דאגה המחשבון יפתח בתוכנת EXCEL במחשבך והמידע שלך יישאר אצלך).

 2. שים לב: במחשבון מפורטים גם סוגיי זכאויות נוספים להנחה בארנונה בדוק האם הינך זכאי להנחה נוספת או אחרת מההנחה לפי מבחן הכנסה.

 3. נכנסים לטופס המקוון באתר העיריה (לחץ כאן על מנת להיכנס).

 4. ממלאים את התקופה לפיה נרצה לקבל את ההנחה ואת הפרטים האישים שלנו ואת פרטי חשבון הארנונה.

 5. ממלאים את פרטי הדירה והגרים בה, שים לב: בדירת שותפים יש למלא טופס נפרד לכל שותף! בדירה משפחתית (או בני זוג) ממלאים את כל בני המשפחה באותו טופס.

 6. לאחר מכן ממלאים את כל פרטי ההכנסה שלנו, שימו לב שבשכר דירה הכוונה לשכר דירה שמשלמים לך על דירה שאתה משכיר לגורם אחר ולא השכר דירה שאתה משלם על הדירה שאתה גר בה.

 7. בעמוד השני לאחר מילוי כל הפרטים תידרשו להעלות את כל המצרכים ולשלוח אותם לעירייה.

 8. בעמוד האחרון יש לחתום על הצהרה שכל מה שמילאת נכון ואז להמתין לבישול ההנחה בעירייה.

 9. שים לב לפעמים לא מתקבלת הודעה חזרה מהעירייה על קבלת ההנחה אז כדאי לאחר שבועים-שלושה להתקשר אל העיריה ולוודא את סטטוס הבקשה

bottom of page