top of page

החזון שלי

עשייה פוליטית וחברתית חדשנית, אינטסיבית ונחושה, להבטחת עתידה הציוני, היצרני והסובלני של העיר. זאת, תוך אחריות לכלל התושבים מכלל המגזרים, בהתנדבות מלאה בחבר מועצה אך במלוא הרצינות והמסירות, ובשקיפות ונגישות מירבית.

 

ציונות – לשמירה על צביונה הציוני של העיר, כעיר הבירה של מדינת ישראל במלוא מובן המילה.

יצרנות – לפיתוח ירושלים תוססת, משגשגת ועצמאית, בעלת כלכלה חזקה ודינמית.

סובלנות – לקידום חיים משותפים, אמון וקשרים הדדיים בין האוכלוסיות השונות בעיר.

 

למצע התעוררות בירושלים - לחצו כאן

ליצירת קשר בכל נושא - לחצו כאן

 

 

bottom of page